„Küldd a VUCHot“

A nyereményjáték feltételei

A nyereményjáték szervezője

 • A nyereményjáték szervezője a Vuch s.r.o., székhely: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01  Chrudim, Csehország, statisztikai számjegy (IČ): 04522150, a Hradec Králové-i Kerületi Bíróság Cégjegyzékében vezetve, C rész, 36028-as bejegyzés (továbbá csak „Szervező“).

A nyereményjáték ideje és időtartama

A nyereményjáték résztvevői

 • A nyereményben olyan 18 év feletti természetes személyek vehetnek részt, akik állandó címmel/lakhellyel rendelkeznek a Magyarország területén. 18 év alatti résztvevők csak jogi képviselőjük beleegyezésével vehetnek részt a nyereményjátékban. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervező munkatársai és annak családtagjai sem („Résztvevő“).
 • A részvevőnek rendelkeznie kell a Facebbok közösségi hálón egy fiókkal és eleget kell tennie a Facebook felhasználási szabályainak, amely elérhető a https://www.facebook.com/terms oldalon.
 • Amennyiben a Szervező úgy véli, hogy a Résztvevő nem felel meg a nyereményjáték feltételeinek, vagy megszegi azt, a Szervező kizárhatja a Résztvevőt. Ilyen döntéseket kizárólagosan csak a Szervező hozhat és a Résztvevő nem kérdőjelezheti meg azt. A Szervező nem köteles döntését a Résztvevővel tudatni és őt semmilyen formában értesíteni.
 • A Résztvevő nyerhet, ha a nyereményjáték minden feltételét teljesíti és megfelel a nyertes kritériumainak is („Nyertes“).

A nyereményjáték szabályai

 • A verseny 10 (tíz) körben zajlik.
 • A Résztvevő úgy kapcsolódik be a nyereményjátékba, hogy meglátogatja a VUCH oldalát, amelyen keresztül küld egy virtuális pénztárcát Facebook ismerőseinek, pontosabban annak egyik aplikációjába, a Messengerbe („Kedvezményezett“) és a Kedvezményezett az URL link segítségével kitölti a Email adress mezőt saját e-mail címével. Mihelyst kitöltötték egy helyes e-mail címmel a Kedvezményezett Résztvevővé válik és küldhet Pénztárcát ismerőseinek a Facebook közösségi hálón.
 • Az a Résztvevő, aki helytelen e-mail címet ad meg, ki lesz zárva a Szervező által.
 • Nyertessé minden 1000. (ezredik) Résztvevő válik, aki kitölti e-mail címét a Email adress mezőbe az URL link segítségével, amelyet a Messenger aplikáció segítségével kapott meg.
 • A résztvevő csak egyszer vehet részt a nyereményjátékban.

 

Nyeremények, nyerés feltételei

 • Minden forduló nyereménye 60 000 Ft (hatvanezer forint) készpénzes jutalom („Nyeremény“)
 • Az egyes fordulók nyertesei e-mailen keresztül veszik fel a kapcsolatot a Szervezővel, amelyet a Résztvevő a nyereményjátékban való részvétele megkezdésekor adott meg, legkésőbb 7 munkanapig az egyes nyertes fordulók befejeztétől számítva.
 • Hogy a Nyertes megkapja nyereményét, a Résztvevőnek el kell postáznia a megadott kapcsolati adatokra (Keresztnév,vezetéknév, postázási cím), legkésőbb 7 munkanapig az e-mail megkapása után az V. pont 2. bekezdése szerint. Amennyiben a Nyertes a kapcsolati adatait nem hajlandó megosztani a Szervezővel, elesik a nyereménytől.
 • A nyeremény a Nyertes számára legkésőbb 30 napon belül a nyereményjáték befejeztétől postázva lesz a megbeszélt kapcsolati címre.
 • A Nyertes a nyereményjátékban csak egy alkalommal nyerhet.

A személyes adatok védelme

 • A Résztvevő a nyereményjátékban való részvételével egyetért a személyes adatai feldolgozásával, értsd keresztnév, vezetéknév, postázási cím, e-mail cím az érvényes jogszabályok értelmében a nyereményjáték ezeket felhasználhatja üzleti ill. marketing célokra, beleértve az üzleti hírleveleket a Szervezőn által. A Résztvevő személyes adatainak feldolgozásával egyetért meghatározatlan ideig, ugyanakkor 10 éven felülinek kell lennie. A Résztvevőnek jogában áll ezt a beleegyezést bármikor visszavonnia, jogában áll a saját személyes adatainak hozzáféréséhez, joga van annak javítására, kiegészítésére vagy megsemmisítésére, amennyiben megfelel az érvényes jogszabályoknak. Abban az esetben, amennyiben a Résztvevő eláll ettől a beleegyezéstől, a Szervezőnek jogában áll  kizárni őt a nyereményjátékból. Amennyiben ezidő alatt Nyertessé vált, nyereményét köteles a Szervezőnek visszaszolgáltatni.
 • A Résztvevő tisztában van azzal, hogy a Szervezőnek jogában áll a személyes adatok eladásához a VI. pont 1. bekezdésében leírtak szerint a nyereményjáték harmadik oldalának, tehát a szerződésben álló partnereinek.
 • A nyereményjátékba való belépéskor a Résztvevő egyetért azzal, hogy amennyiben Nyertessé válik, a keresztneve, vezetékneve és címe (a község ill. annak részének keretein belül) megfelelő kereteken belül a Szervező által propagációs célokra (mint a termék mint a nyereményjáték) felhasználható. Ugyanakkor a Résztvevő egyetért azzal, hogy a nyereményjáték kapcsán közzé tehetők az álatla megosztott képek, videó ill. hangfelvételek.
 • A Résztvevő beleegyezik abba, hogy a Szervező a megadott e-mail címet üzleti és marketing célokra használja. Ez a beleegyezés határozatlan ideig érvényes és akármikor visszavonható az érvényes jogszabályok értelmében.
 • A Résztvevő ezennel felhatalmazza a Szervezőt a személyazonosságának igazolására a nyereményjáték keretein belül. A Szervező vállalja, hogy a személyes adatokat, amelyeket a Résztvevő igazolásakor kerültek birtokába, semmilyen formában nem adja tovább, nem dolgozza fel, nem őrzi meg hosszabb ideig, mint az szükséges.
 • A Résztvevő tisztában van azzal, hogy a VUCH weboldala süti fájlokat tartalmaz a kampány, remarketing optimalizációja és a nyereményjáték igazságos feltételeinek betartása érdekében.

Végleges rendelkezések

 • A Szervező nem felelős semmilyen technikai hiba fennállásáért a nyereményjáték szervezésekor és jogában áll a nyereményjáték rendelkezésére és annak megszüntetésére. A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kifogásról a Szervező rendelkezik.
 • A nyereményjáték nyereményei nem értékesíthetők, a nyereményre birtoklási jog nem születik és nem elcserélhető.
 • A nyeremény lehetséges adóterhe felől az érvényes jogszabályok rendelkeznek. A Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyereménye adó- vagy más kötelezettségékhez köthető, így megfelelő módon kötelezi el magát.
 • A Szervezőnek jogábban áll a nyereményjáték feltételeinek megvaltoztatásához, ezenbelül jogában áll a nyereményjátékot bármikor megszüntetni. Abban az esetben, amennyiben a nyereményjáték feltételei megváltoznak, a Szervező a weboldalon közzé teszi, ahol elérhetők az érvényes, hasznos, teljes feltételek.
 • A Résztvevő nem jogosult a Szervezővel való írásos beleegyzés nélkül a nyereményjátékban átruházni saját kilétét, átruházni egy harmadik személyre, vagy ezzel akármilyen formában rendelkezni.
 • A nyereményjáték feltételei 2018. 09. 25-től lépnek érvénybe.