Jarní výprodej
Jarní výprodej

Adatvédelmi irányelvek

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

A jelen személyes adatok védelmének irányelvei (továbbiakban csupán "Irányelvek") leírja a személyes adatok megadásának, felhasználásának és további kezelésének módját a https://www.vuch.hu/ webes felületen (a "webes felületen") keresztül.


Személyes adatok kezelője:

Vuch s.r.o., székhelye: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 04522150

ADÓSZÁM: CZ04522150                                   

bejegyezve: a Hradec Králové regionális bíróság által vezetett cégjegyzékben, C szakasz, 36028 cikkében.

 

A személyes adatok kezelőjének elérhetőségei:

Szállítási cím: Čáslavská 46, 537 01 Chrudim

Telefonszám: +420 604 474 451

Kapcsolati e-mail: info@vuch.cz

 

A személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Kérjük, ismerje meg alaposan ezen irányelvekkel, amely fontos információkat tartalmaz személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, valamint a kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről.


1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Mit teszünk a személyes adatok kezelése során?

A személyes adatok kezelése során betartjuk a Cseh Köztársaság törvényeit és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó rendelkezéseit, különösen a magánszemélyek védelméről szóló 2016/679 számú Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i rendeletét a személyes adatok feldolgozása és azok szabad mozgása tekintetében és a 95/46/ES irányelv (továbbiakban „rendelet“) törléséről a Törvénygyűjtemény 110/2019 számú, személyes adatok kezeléséről szóló törvénnyel, összhangban a törvénygyűjtemény 480/2004 számú, egyes információs társadalmi szolgáltatásokról szóló törvényével és egyéb törvények módosításaival.

1.2 Mi a személyes adat?

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy adott magánszemélyt azonosít vagy azonosíthat. A személyes adatok különösen (de nem kizárólag):

 • azonosító adatok, mint például név és vezetéknév, azonosító szám, adószám, születési szám, születési idő, nem, bejelentkezési név a felhasználói fiókba;
 • elérhetőségi adatok, például lakcím (vagy szállítási cím), telefonszám, e-mail cím;
 • egyéb adatok, mint például cookie-k használatával szerzett információk, IP-cím (hálózati azonosító), beleértve a böngésző típusát, az eszközt és az operációs rendszert, a webes felületre történő találatok idejét és számát, valamint más hasonló információkat.

2. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

2.1 Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait Ön adja meg nekünk, megrendelése kitöltésekor (vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon), vagy amikor felhasználói fiókot hoz létre. Ha bármilyen változás történik személyes adataiban, kérjük, értesítsen minket.

A webes felület felkeresése és használata során bizonyos személyes adatokat cookie-kon keresztül gyűjthetünk és tárolhatunk. A cookie-kal kapcsolatos további információkat ezen irányelv 5. cikkében olvashat.

2.2 Milyen jogalapon és milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait?
 • Az érdeklődés során (különösen a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül) és a termékek megrendelésénél megadott személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, a szerződés megkötése és teljesítése céljából, tehát az áruk kiszállítása céljából dolgozzuk fel. Ezen kívül ezeket az adatokat törvényes kötelezettségeink (különösen a regisztrációs kötelezettségek, az adóokmányok archiválása stb.) teljesítése érdekében is feldolgozhatjuk.
 • A felhasználói fiók megnyitása céljából megadott személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül csupán a felhasználói fiókhoz való hozzáférés, kezelés és karbantartás céljából gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel, törvényes érdekeink alapján, jogi követeléseink védelme érdekében.
 • A webfelületen történő vélemény közzétételével összefüggésben megadott személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, jogi kötelezettség alapján, különösen a vélemény hitelességének az ellenőrzése céljából kezelhetjük.
 • Az Ön e-mail címét az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül is felhasználhatjuk azon jogos érdekünk alapján, hogy az Ön által megrendelt termékekhez hasonló kereskedelmi közleményeket küldjünk. Bármikor megtagadhatja a kereskedelmi közlemények küldését (még áruk megrendelése esetén is).
 • Ha Ön a webfelületen történő megerősítéssel hozzájárulását adja ehhez, akkor a webfelületen megadott személyes adatait - különösen a megrendelés teljesítésekor vagy a felhasználói fiók létrehozásakor - kereskedelmi értesítések és közvetlen marketing céljából kezelhetjük, illetve más olyan célokra, amelyekhez Ön kifejezetten hozzájárult. Ha Ön 15 év alatti, akkor szükséges a törvényes gondviselőjének a beleegyezése. Kétség felmerülése esetén megerősítést kérhetünk az életkoráról.
 • A vásárlással való elégedettségét e-mailes kérdőívek segítségével állapítjuk meg az Ügyfelek által hitelesített program keretén belül, amelyhez a mi webáruházunk is csatlakozott. Ezeket minden vásárlása alkalmával elküldjük Önnek, kivéve, ha Ön a küldésüket elutasítja. Az Ügyfelek által hitelesített program keretén belül kérdőívek küldése céljából történő személyes adatok kezelése jogos érdekünk alapján történik, szolgáltatásaink és áruink ellenőrzése és javítása, valamint a nálunk történő vásárlással kapcsolatos elégedettség megállapítása érdekében. A kérdőívek küldésére, az Ön visszajelzéseinek értékelésére és piaci pozíciónk elemzésére adatkezelőként a Heureka.cz portál üzemeltetőjét vesszük igénybe; e célból továbbíthatjuk az Ön által vásárolt árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkat és az Ön e-mail-címét. Az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját céljaira, amikor e-mailes kérdőíveket küldünk. Ön bármikor tiltakozhat az Ügyfelek által hitelesített program keretében küldött e-mailes kérdőívek ellen, ha a kérdőívet tartalmazó e-mailben található linken keresztül visszautasítja a további kérdőíveket. Tiltakozása esetében a továbbiakban nem küldjük el Önnek a kérdőívet.
 • Ha beleegyezik a személyes adatok átadásába a vásárlás kiértékelése céljából, továbbítjuk a rendelési adatokat az e-mail címével együtt a Seznam.cz vállalatnak. Ők ezután felhasználhatják őket, hogy független áttekintést kapjanak termékeinkről és szolgáltatásainkról. A továbbított személyes adatok csak az ilyen felhasználáshoz szükséges ideig lesznek tárolva.
 • Ha a személyes adatokat cookie-kon keresztül dolgozzuk fel, az ilyen személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (amelyet az Ön internetböngészőjének megfelelő beállításaival ad meg), vagy jogos érdekünk alapján, vagy a szerződés megkötése és teljesítése céljából (különösen az első fél cookies) a felhasználói támogatás teljesítése, szolgáltatásaink javítása céljából, beleértve a felhasználói magatartás elemzését és a marketinget.

Személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulása alapján használhatjuk fel más célra is, mint amelyre vonatkozóan megadta.

2.3 Milyen hosszú ideig használjuk az adatokat?

Az áruk kérésének és megrendelésének részeként, illetve a nyilvántartásba vétel részeként megadott személyes adatokat csak a szerződés teljesítéséhez, illetve jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig használjuk fel jogi követeléseink védelméhez.

Ha ön kifejezetten hozzájárul személyes adatai feldolgozásához, vagy ha az Ön e-mail címét üzleti kommunikáció küldésére és/vagy szolgáltatásaink és termékeink fejlesztésének ellenőrzésére használjuk az előző cikknek megfelelően, az adatokat a webes felület létezésének időtartamában használjuk fel.

3. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAI

3.1 A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga

Ha személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (azaz minden egyéb jogi ok nélkül), bármikor visszavonhatja a beleegyezését.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása bármikor lehetséges, nevezetesen:

 • e-mailben a következő e-mail címre küldve: info@vuch.hu
 • hívja a kapcsolattartási számunkat;
 • írásban, a szállítási címünkre küldött levélben;
 • a vonatkozó cookie-kat - a webes felület beállításaiban vagy az Ön internetböngészőjének beállításaiban;
 • kereskedelmi kommunikáció esetén a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailben meghatározott módon (a leiratkozási linkre kattintva vagy más módon).

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

3.2 A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Önnek joga van megkérdezni tőlünk, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait. Ha feldolgozzuk az Ön adatait, önnek joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz, és különösen a következő információkhoz:

 • a feldolgozás célja;
 • a feldolgozott személyes adatok kategóriái;
 • a címzettek vagy a címzettek azon kategóriái, akik számára a személyes adatokat rendelkezésre bocsátják;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama.

Az Ön kérésére átlátjuk a feldolgozott adatok másolatát. A további másolatokért az elkészítésükkel és átadásukkal kapcsolatos költségeket meg nem haladó adminisztratív díjat számíthatunk fel.

3.3 A helyesbítéshez való jog

Ha az Ön személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, jogában áll azonnali jogorvoslatot kérni, azaz pontatlan adatok helyesbítése és/vagy hiányos adatok hozzáadása.

3.4 A feldolgozás ellen való kifogáshoz való jog

Önnek joga van bármikor kifogásolni személyes adatainak feldolgozását, ha azokat közvetlen marketing célból dolgozzuk fel, beleértve a személyes adatok automatizált feldolgozását is. Kifogásolása esetén a továbbiakban nem dolgozzuk fel az Ön személyes adatait ilyen célokra.

3.5 Törléshez való jog ("a felejtéshez való jog")

Önnek joga van kérni, hogy töröljük személyes adatait, ha:

 • a személyes adatokra már szükségtelenek arra a célra, amelyre azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;
 • ön visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását;
 • ön kifogásolta a személyes adatok feldolgozását;
 • személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Ha a törlés megtagadásának nincs jogi alapja, kötelesek vagyunk eleget tenni a kérésének.

3.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek joga van kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, ha:

 • tagadja személyes adatainak pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön törlés helyett a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kéri;
 • már nincs szükségünk az Ön személyes adataira a feldolgozás céljából, de Ön megköveteli azok korlátozását jogi igények azonosítása, gyakorlása vagy védelme érdekében;
 • tiltakozik a feldolgozás ellen.

A feldolgozás korlátozása esetén csak az Ön személyes adatainak tárolására vagyunk jogosultak; további adatkezelés csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi okokból lehetséges.

Ha a személyes adatok feldolgozása korlátozott a feldolgozással kapcsolatos kifogás miatt, a korlátozás a döntéshez szükséges ideig tart, míg felmérjük, hogy kötelesek vagyunk-e eleget tenni az Ön kifogásának, .

Ha a személyes adatok feldolgozását az adatok pontosságának megtagadása miatt korlátozzák, a korlátozás az adatok pontosításának ellenőrzéséig tart.

3.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy a nekünk átadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban szerezze be, és továbbítsa egy másik személyes adatkezelőnek.

3.8 Hogyan gyakorolhatja jogait?

A személyes adatokkal kapcsolatos jogait elérhetőségeinken keresztül gyakorolhatja. Minden információt és intézkedést indokolatlan késedelem nélkül megadunk.

Mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ha azonban nem elégedett az intézkedéssel, jogában áll kapcsolatba lépni az illetékes hatóságokkal, különösen a személyes adatok védelmét felügyelő Személy-adatok Védelmével foglalkozó hivatallal (http://www.uoou.cz). Ez a rendelkezés nem érinti azt a jogát, hogy közvetlenül a Személyes Adatok Védelmével Foglalkozó Hivatalhoz forduljon.

Ha az Ön lakóhelye, tartózkodási helye vagy állítólagos személyes adatainak megsértése a Cseh Köztársaságon kívül, az Európai Unió egy másik tagállamában található, felveheti a kapcsolatot az adott tagállam illetékes felügyeleti hatóságával.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

4.1 Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait?

Mi vagyunk a személyes adatok kezelője a rendelet értelmében.

A szerződés teljesítéséhez vagy egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben személyes adatait más személyeknek is továbbíthatjuk (pl. fuvarozóknak, felhőalapú tárhelyszolgáltatóknak, e-mail kampányadminisztrátoroknak, "Ügyfelekkel ellenőrizve" tanúsítványcégeknek, külső könyvelőknek, szoftverszolgáltatóknak, külső informatikai adminisztrátoroknak vagy más, a szerződés teljesítésében vagy kötelezettségeink teljesítésében részt vevő személyeknek). Esetleg más adatfeldolgozókat és a személyes adatok címzettjeit is megbízhatjuk. Kérése alapján arról is tájékoztatjuk, hogy ki dolgozza fel az Ön személyes adatait.

Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országokba, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez vagy a rendeletben meghatározott ilyen továbbítási szabályoknak megfelelően szükséges.

4.2 Hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat?

Az összegyűjtött személyes és egyéb adatok teljes mértékben biztosítva vannak a visszaélésekkel szemben. A személyes adatokat elektronikus formában, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzuk fel.

5. COOKIES FÁJLOK

5.1 Mik azok a cookies?

A cookies az egyes látogatók webes felületének számítógépén vagy más elektronikus eszközén tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a webes felület működését.

Nem minden cookie gyűjt személyes adatokat; néhány csak lehetővé teszi a webes felület megfelelő működését. A cookies használatát elutasíthatja a megfelelő beállítások kiválasztásával az internetböngészőjében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja a cookie-kat, nem kizárt, hogy nem fogja tudni teljes mértékben használni a webes felület összes funkcióját.

5.2 Milyen cookie-kat és milyen célokra használja a webes felület?

A webes felület relációs (ideiglenes) cookie-kat használ, amelyek automatikusan törlődnek, a webes felület böngészésének befejeztével. Állandó cookie-kat is használ, amelyek az eszközön maradnak, amíg le nem járnak vagy nem törlődnek.

A webes felületet használó cookies a következők:

 • első fél cookies – ezek a cookies a weboldalunk doménjéhez vannak rendelve; ezek a szükséges cookies és teljesítménycookies, amelyeket a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez használunk, jogos érdekünk alapján, vagy a fenti hozzájárulás alapján. Ezek a cookies lehetnek ideiglenesek vagy állandók;
  • szükséges cookies – lehetővé teszik a webes navigációt és az alapvető funkciók használatát, általában nem azonosítják Önt, és nem személyes adatok;
  • teljesítménycookies – a webes felület használatával kapcsolatos elemzéshez (látogatások száma, a webes felületen töltött idő stb.); az ilyen cookies által kapott adatok általában névtelenek;
 • harmadik féltől származó cookies – ezek a cookies a weboldalunk doménjétől eltérő doménhez vannak rendelve, még akkor is, ha Ön a weboldalunkon van; ezek a cookies lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük weboldalunkat, és személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára; ezek funkcionális cookies, valamint célzott és hirdetési cookies;
  • funkcionális cookies – a tartalom személyre szabására a bejelentkezési adatok memóriája, a földrajzi helymeghatározás stb. szolgál; ezek révén személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására kerülhet sor;
  • célzott és hirdetési cookies – célzott hirdetések megjelenítésére szolgálnak a webes felületen és azon kívül; általuk személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására kerülhet sor. Továbbá megoszthatjuk a weboldalunk használatával kapcsolatos információkat közösségi hálózati, hirdetési és elemzési partnereinkkel.
5.3 Használt szolgáltatások, amelyek cookie-kkal működnek

A webes felület a Google Analytics szolgáltatását és adott esetben a Google LLC ("Google") további szolgáltatásait használja, mint a Facebook Inc. által nyújtott Facebook Pixel és szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatások cookie-kon keresztül szerzett információkkal működnek.

A Google Analytics segítségével statisztikai adatokat szerezhetünk a webes felület Ön általi használatáról. A szolgáltatás által beszerzett cookies a böngésző beállításaitól függően lejárnak, legfeljebb 2 éven belül, vagy addig, amíg manuálisan nem törlik őket.

A Google Ads segítségével azonosítható Ön a Google hirdetési hálózatán belül, és újra megcélozhatja a hirdetés (újracélzás és remarketing). A szolgáltatás által beszerzett cookies a böngésző beállításaitól függően lejárnak, legfeljebb 18 hónap után, vagy amíg manuálisan nem törlik őket.

A Facebook Pixel szolgáltatás segítségével azonosítható a Facebook Inc. hirdetési hálózatán belül, és újra megcélozhatja a hirdetés (újracélzás és remarketing). A szolgáltatás által beszerzett cookies a böngésző beállításaitól függően lejárnak, legfeljebb 2 éven belül, vagy addig, amíg manuálisan nem törlik őket.

Ha érdekli, hogy a Google hogyan használja fel a tőlünk gyűjtött adatokat, és hogyan szerkesztheti vagy tilthatja le a feldolgozást, akkor ezt az információt az alábbi linkre kattintva találja meg: Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön a partnerünk webhelyeit vagy alkalmazásait használja.

Ez a szabályzat érvényes és hatályos Kattintson ide, és adjon meg egy dátumot 2023.02.14.
Válassza ki az országát